Ngày đăng bài: 20/05/2019 10:11
Lượt xem: 27240
Thông báo Năm học 2017-2018

*Từ ngày 14/8/2017 Thư viện Bắt đầu phục vụ sinh viên mượn, trả sách và ngoại khóa cho sinh viên K62. Đề nghị đại diện các lớp đến Phòng mượn – Tầng 1 (Nhà C 5tầng) để đăng ký lịch mượn, trả và ngoại khóa cho lớp.

*Cán bộ, sinh viên, học viên có nhu cầu thanh toán ra trường xin mời đến Phòng Mượn sách – Tầng 1 Nhà C 5tầng./.