Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Bình sai lưới tự do và phân tích biến dạng/ Tao Benzao, Người dịch: Phan Văn Hiến, Phạm Quốc Khánh; Hiệu đính: Đỗ Ngọc Đường, Trần Quỳnh An [18-05-2020] Đầu mục:2

Giới thiệu các phương pháp kinh điển giải bài toán bình sai lưới tự do khuyết hạng, giới thiệu lý thuyết và phương pháp bình sai tựa ổn định

Bài giảng Vật liệu xây dựng [18-05-2020]

Trình bày về tầm quan trọng của vật liệu xây dựng, sự phát triển của ngành sản xuất vật lý xây dựng, phân loại vật liệu xây dựng, tiêu chuẩn lựa chọn vật liệu,...

Đầu mục:1
Bài giảng kết cấu bê tông cốt thép [15-05-2020] Đầu mục:1

Giới thiệu kết cấu bê tông cốt thép chịu uốn, kết cấu bê tông cốt thép chịu nén, kết cấu bê tông cốt thép chịu kéo, sàn phẳng.

Bài giảng kết cấu nhà bê tông cốt thép [15-05-2020]

Trình bày nguyên lý thiết kế kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu mái bê tông cốt thép, kết cấu khung bê tông cốt thép, kết cấu nhà công nghiệp lắp ghép

Đầu mục:1
Bài giảng kết cấu thép : Cấu kiện cơ bản [15-05-2020] Đầu mục:1

Trình bày tổng quan về kết cấu thép, những tính chất cơ bản của thép xây dựng, các dạng liên kết trong kết cấu thép...

Bài giảng kết cấu gạch, đá, gỗ [15-05-2020]

Trình bày tính chất cơ học của khối xây gạch đá, nguyên lý tính toán kết cấu gạch đá, tính toán cấu kiện gạch đá theo khả năng chịu lực, thiết kế các bộ phận nhà gạch...

Đầu mục:1
Bài giảng kiến trúc công trình dân dụng [15-05-2020] Đầu mục:1

Giới thiệu phân loại phân cấp công trình kiến trúc, cơ sở thiết kế kiến trúc, nguyên tắc cơ bản thiết kế kiến trúc, nguyên lý thiết kế nhà công cộng, kiến trúc nhà ở...

Bài giảng kiến trúc công trình công nghiệp [15-05-2020]

Trình bày thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp, thiết kế kiến trúc nhà công nghiệp, cấu tạo kiến trúc nhà công nghiệp.

Đầu mục:1
Bài giảng thí nghiệm vật liệu xây dựng [15-05-2020] Đầu mục:1

Trình bày các tính chất vật lý cơ bản của vật liệu, xác định các tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông nặng.

Bài giảng quy hoạch và thiết kế đô thị [15-05-2020]

Giới thiệu về đô thị, quá trình phát triển đô thị; đô thị hóa và quá trình quy hoạch xây dựng; thiết kế quy hoạch xây dựng phát triển đô thị.

Đầu mục:1