Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Công nghệ khoan thăm dò / Nguyễn Xuân Thảo (Ch.b), Trần Văn Bản, Trần Đình Kiên,... [13-01-2021] Đầu mục:17

Trình bày các vấn đề cơ bản về công nghệ khoan thăm dò khoáng sản bao gồm thiết bị, dụng cụ khoan thăm dò, các phương pháp và công nghệ khoan thăm dò,...

Dự báo chấn động nổ mìn trong khai thác mỏ lộ thiên bằng mô hình trí tuệ nhân tạo / Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu [18-12-2020] Đầu mục:5

Tổng quan các nghiên cứu dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên, cơ sở lý thuyết của một số mô hình trí tuệ nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên,...

Công nghệ khai thác các mỏ quặng titan sa khoáng ven biển Việt Nam / Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thị Thục Anh [18-12-2020]

Tổng quan về khai thác titan sa khoáng ven biển trên thế giới và Việt Nam, phân loại các mỏ titan sa khoáng ven biển Việt Nam,...

Đầu mục:5
Tối ưu hóa sự phối hợp giữa máy xúc và ôtô cho các mỏ than lộ thiên vùng Quảng Ninh / Bùi Xuân Nam (Ch.b), Nguyễn Hoàng, Đoàn Trọng Luật [18-12-2020] Đầu mục:5

Tổng quan về các nghiên cứu tính toán đồng bộ máy xúc - ôtô trên mỏ lộ thiên, hiện trạng phối hợp giữa máy xúc và ôtô tại các mỏ than lộ thiên lớn vùng Quàng Ninh

Điều khiển với Simatic S7 - 300 / Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước [01-12-2020]

Trình bày các công cụ bổ trợ cơ bản, bộ điều khiển logic khả trình, ngôn ngữ lập, kỹ thuật lập trình, hướng dẫn sử dụng STEP-7, điều khiển mờ với S7-300,...

Đầu mục:28 (Lượt lưu thông:6)