Sách TK Tiếng Việt (Tất cả)
Tổ chức và quản lý thi công / Bài giảng dành cho ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngần và mỏNguyễn Duyên Phong [23-09-2020] Đầu mục:1

Tổng quan về các phương pháp, công nghệ thi công xây dựng công trình ngầm, thiết kế tổ chức thi công xây dựng, quản lý nâng cao chất lượng công trình xây dựng ngầm,...