• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.01364
    Nhan đề: Nghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu trắc địa, hải văn bảo đảm định vị dẫn đường cho tàu ngầm trong vùng biển Việt Nam :
DDC
Tác giả CN Khương Văn Long
Nhan đề Nghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu trắc địa, hải văn bảo đảm định vị dẫn đường cho tàu ngầm trong vùng biển Việt Nam : Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Khương Văn Long
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 172tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc Địa
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Từ khóa tự do Định vị dẫn đường
Từ khóa tự do Dữ liệu trắc địa
Từ khóa tự do Hải văn
Từ khóa tự do Tàu ngầm
Tác giả(bs) CN Dương Vân Phong
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thành
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.07714
000 00000nam a2200000 a 4500
00126015
00232
003TVMDC
0046F39884F-2A10-4997-AE0F-14884C3711C7
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20200107150540|zhuudo
082|bTĐ.01364
100|aKhương Văn Long
245|aNghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu trắc địa, hải văn bảo đảm định vị dẫn đường cho tàu ngầm trong vùng biển Việt Nam : |bLuận án tiến sĩ kỹ thuật / |cKhương Văn Long
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a172tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc Địa
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9520503
650|aKỹ thuật trắc địa - Bản đồ
653|aĐịnh vị dẫn đường
653|aDữ liệu trắc địa
653|aHải văn
653|aTàu ngầm
700|aDương Vân Phong
700|aNguyễn Đình Thành
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.07714
952|jLA.07714
Không tìm thấy biểu ghi nào