• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.0953
    Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong công tác nổ mìn nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá và giảm thiểu tác động môi trường khi khai thác xuống sâu tại Mỏ than Cọc Sáu :
DDC
Tác giả CN Bùi Văn Hưng
Nhan đề Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong công tác nổ mìn nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá và giảm thiểu tác động môi trường khi khai thác xuống sâu tại Mỏ than Cọc Sáu : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Bùi Văn Hưng
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 108tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Mỏ than Cọc Sáu
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Nổ mìn
Từ khóa tự do Phá vỡ đất đá
Tác giả(bs) CN Nhữ Văn Bách
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07636
000 00000nam a2200000 a 4500
00125767
00232
003TVMDC
004908168C5-9F93-4C02-B40B-9443364C6221
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20191107144038|zhuudo
082|bMO.0953
100|aBùi Văn Hưng
245|aNghiên cứu lựa chọn các giải pháp kỹ thuật, công nghệ trong công tác nổ mìn nhằm nâng cao hiệu quả phá vỡ đất đá và giảm thiểu tác động môi trường khi khai thác xuống sâu tại Mỏ than Cọc Sáu : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cBùi Văn Hưng
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a108tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520603
650|aKhai thác mỏ
653|aMỏ than Cọc Sáu
653|aMôi trường
653|aNổ mìn
653|aPhá vỡ đất đá
700|aNhữ Văn Bách
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07636
952|jLV.07636
Không tìm thấy biểu ghi nào