• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.0952
    Nhan đề: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình khai thác mỏ đồng Tả Phời, Công ty cổ phần đồng Tả Phời -Vinacomin :
DDC
Tác giả CN Bùi Hải Linh
Nhan đề Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình khai thác mỏ đồng Tả Phời, Công ty cổ phần đồng Tả Phời -Vinacomin : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Bùi Hải Linh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 84tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Mỏ đồng Tả Phời
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Vinacomin
Tác giả(bs) CN Bùi Hải Linh
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07635
000 00000nam a2200000 a 4500
00125766
00232
003TVMDC
00461B0E678-6F8E-4F36-B4E9-02736F105F1E
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20191107144038|zhuudo
082|bMO.0952
100|aBùi Hải Linh
245|aNghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình khai thác mỏ đồng Tả Phời, Công ty cổ phần đồng Tả Phời -Vinacomin : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cBùi Hải Linh
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a84tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520603
650|aKhai thác mỏ
653|aKhai thác mỏ
653|aMỏ đồng Tả Phời
653|aMôi trường
653|aVinacomin
700|aBùi Hải Linh
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07635
952|jLV.07635
Không tìm thấy biểu ghi nào