• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.0950
    Nhan đề: Nghiên cứu, đề xuất công nghệ khai thác chọn lọc bằng máy xúc thủy lực gầu ngược nhằm nâng cao hiệu qủa kinh tế ở Công ty Cổ phần than Cọc Sáu- Vinacomin :
DDC
Tác giả CN Phan Đức Minh
Nhan đề Nghiên cứu, đề xuất công nghệ khai thác chọn lọc bằng máy xúc thủy lực gầu ngược nhằm nâng cao hiệu qủa kinh tế ở Công ty Cổ phần than Cọc Sáu- Vinacomin : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Phan Đức Minh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 85tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Máy xúc thủy lực gầu ngược
Từ khóa tự do Công nghệ khai thác
Từ khóa tự do Vinacomin
Từ khóa tự do Than Cọc Sáu
Tác giả(bs) CN Lê Thị Thu Hoa
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07633
000 00000nam a2200000 a 4500
00125764
00232
003TVMDC
004AFA9BA92-783F-4642-A9AA-FDD2F66CEE19
005202005070932
008 2019 vm| vie
0091 0
039|a20200507093217|bchili|y20191107144037|zhuudo
082|bMO.0950
100|aPhan Đức Minh
245|aNghiên cứu, đề xuất công nghệ khai thác chọn lọc bằng máy xúc thủy lực gầu ngược nhằm nâng cao hiệu qủa kinh tế ở Công ty Cổ phần than Cọc Sáu- Vinacomin : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cPhan Đức Minh
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a85tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520603
650|aKhai thác mỏ
653|aMáy xúc thủy lực gầu ngược
653|aCông nghệ khai thác
653|aVinacomin
653|aThan Cọc Sáu
700|aLê Thị Thu Hoa
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07633
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/luanvanluanan/2400-2499/2498_lethithuhoa/2498_lethithuhoa_001.jpg
952|jLV.07633
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào