• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.0949
    Nhan đề: Nghiên cứu hoàn thiện các thông số nổ mìn hợp lý đảm bảo cỡ hạt đất đá phù hợp với hệ thống vận tải bằng băng tải cho mỏ than Cao Sơn – Vinacomin :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Tiến Đạt
Nhan đề Nghiên cứu hoàn thiện các thông số nổ mìn hợp lý đảm bảo cỡ hạt đất đá phù hợp với hệ thống vận tải bằng băng tải cho mỏ than Cao Sơn – Vinacomin : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Tiến Đạt
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 95tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Hạt đất đá
Từ khóa tự do Mỏ than Cao Sơn
Từ khóa tự do Nổ mìn
Từ khóa tự do Vận tải bằng băng tải
Tác giả(bs) CN Trần Quang Hiếu
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07632
000 00000nam a2200000 a 4500
00125763
00232
003TVMDC
00440163BA1-6578-41EE-9A7D-C90AD6E75E55
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20191107144036|zhuudo
082|bMO.0949
100|aNguyễn Tiến Đạt
245|aNghiên cứu hoàn thiện các thông số nổ mìn hợp lý đảm bảo cỡ hạt đất đá phù hợp với hệ thống vận tải bằng băng tải cho mỏ than Cao Sơn – Vinacomin : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Tiến Đạt
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a95tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520603
650|aKhai thác mỏ
653|aHạt đất đá
653|aMỏ than Cao Sơn
653|aNổ mìn
653|aVận tải bằng băng tải
700|aTrần Quang Hiếu
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07632
952|jLV.07632
Không tìm thấy biểu ghi nào