• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.0948
    Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thu hồi than phẩm cấp thấp trong quá trình khai thác tại Công ty Cổ phần than Cọc Sáu-Vinacomin :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Thị Nhường
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp công nghệ thu hồi than phẩm cấp thấp trong quá trình khai thác tại Công ty Cổ phần than Cọc Sáu-Vinacomin : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Thị Nhường
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 126tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Khai thác
Từ khóa tự do Than Cọc Sáu
Từ khóa tự do Thu hồi than
Từ khóa tự do Vinacomin
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07631
000 00000nam a2200000 a 4500
00125762
00232
003TVMDC
00428E47EC0-CC24-4FB7-B0D5-D48AC9098AE4
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20191107144036|zhuudo
082|bMO.0948
100|aNguyễn Thị Nhường
245|aNghiên cứu giải pháp công nghệ thu hồi than phẩm cấp thấp trong quá trình khai thác tại Công ty Cổ phần than Cọc Sáu-Vinacomin : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Thị Nhường
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a126tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520603
650|aKhai thác mỏ
653|aKhai thác
653|aThan Cọc Sáu
653|aThu hồi than
653|aVinacomin
700|aNguyễn Anh Tuấn
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07631
952|jLV.07631
Không tìm thấy biểu ghi nào