• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.0945
    Nhan đề: Nghiên cứu đồng bộ thiết bị phù hợp với công nghệ khai thác các tầng sâu mỏ Cọc Sáu :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Xuân Thành
Nhan đề Nghiên cứu đồng bộ thiết bị phù hợp với công nghệ khai thác các tầng sâu mỏ Cọc Sáu : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Xuân Thành
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 78tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Khai thác
Từ khóa tự do Mỏ than Cọc Sáu
Từ khóa tự do Thiết bị
Tác giả(bs) CN Vũ Đình Hiếu
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07628
000 00000nam a2200000 a 4500
00125759
00232
003TVMDC
004AF8C2F5C-A145-46F8-9375-6AE2D7AF7025
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20191107144035|zhuudo
082|bMO.0945
100|aNguyễn Xuân Thành
245|aNghiên cứu đồng bộ thiết bị phù hợp với công nghệ khai thác các tầng sâu mỏ Cọc Sáu : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Xuân Thành
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a78tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520603
650|aKhai thác mỏ
653|aCông nghệ
653|aKhai thác
653|aMỏ than Cọc Sáu
653|aThiết bị
700|aVũ Đình Hiếu
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07628
952|jLV.07628
Không tìm thấy biểu ghi nào