• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.0944
    Nhan đề: Nghiên cứu đánh giá ổn định bờ mỏ của mỏ than Cọc Sáu và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định trong điều kiện thời tiết cực đoan" có ý nghĩa thiết thực :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Đức Hải
Nhan đề Nghiên cứu đánh giá ổn định bờ mỏ của mỏ than Cọc Sáu và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định trong điều kiện thời tiết cực đoan" có ý nghĩa thiết thực : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Đức Hải
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2019
Mô tả vật lý 104tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Khai thác mỏ
Từ khóa tự do Giải pháp kỹ thuật
Từ khóa tự do Mỏ Cọc Sáu
Từ khóa tự do Ổn định bờ mỏ
Từ khóa tự do Thời tiết cự đoan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.07627
000 00000nam a2200000 a 4500
00125758
00232
003TVMDC
004E4E8C898-0023-49E9-8D95-AC997F6A4F89
008 2019 vm| vie
0091 0
039|y20191107144035|zhuudo
082|bMO.0944
100|aNguyễn Đức Hải
245|aNghiên cứu đánh giá ổn định bờ mỏ của mỏ than Cọc Sáu và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định trong điều kiện thời tiết cực đoan" có ý nghĩa thiết thực : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Đức Hải
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2019
300|a104tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520603
650|aKhai thác mỏ
653|aGiải pháp kỹ thuật
653|aMỏ Cọc Sáu
653|aỔn định bờ mỏ
653|aThời tiết cự đoan
700|aNguyễn Anh Tuấn
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.07627
952|jLV.07627
Không tìm thấy biểu ghi nào