• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31 ĐÔ-Y
    Nhan đề: Bài giảng quá điện áp trong hệ thống điện /
DDC 621.31
Tác giả CN Đỗ Như Ý
Nhan đề Bài giảng quá điện áp trong hệ thống điện / Đỗ Như Ý
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2015
Mô tả vật lý 45tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Trình bày về quá trình điện áp trong hệ thống điện, nối đất trong hệ thống điện, phóng điện vầng quang trên đường dây truyền tải,...
Từ khóa tự do Truyền tải điện
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Từ khóa tự do Điện áp
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4203 (01 cuốn): 303007654
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125362
00211
0043530DFB0-7BA2-4EFF-B222-03AB747EE93B
005201907121503
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20190712150329|bdomuong|y20190712150244|zdomuong
082 |a621.31|bĐÔ-Y
100 |aĐỗ Như Ý
245 |aBài giảng quá điện áp trong hệ thống điện / |cĐỗ Như Ý
260 |aH. : |bKnxb, |c2015
300 |a45tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aTrình bày về quá trình điện áp trong hệ thống điện, nối đất trong hệ thống điện, phóng điện vầng quang trên đường dây truyền tải,...
653 |aTruyền tải điện
653 |aHệ thống điện
653 |aĐiện áp
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Hệ thống điện
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4203 (01 cuốn): 303007654
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007654 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.31 ĐÔ-Y Sách tham khảo Việt 1