DDC 621.3121
Tác giả CN Hồ Việt Bun
Nhan đề Bài giảng công nghệ phát điện / Hồ Việt Bun
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2016
Mô tả vật lý 162tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Khái quát về các loại hình nhà máy điện, cấu trúc các khâu cơ bản của nhà máy điện, công nghệ phát điện nhà máy điện,...
Từ khóa tự do Nhiệt điện
Từ khóa tự do Phát điện
Từ khóa tự do Nhà máy điện
Từ khóa tự do Thủy điện
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4202 (01 cuốn): 303007653
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125360
00211
00481102D0E-CF94-4649-8E24-2076BE6E7681
005201907121457
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20190712145710|bdomuong|y20190712145016|zdomuong
082 |a621.3121|bHÔ-B
100 |aHồ Việt Bun
245 |aBài giảng công nghệ phát điện / |cHồ Việt Bun
260 |aH. : |bKnxb, |c2016
300 |a162tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aKhái quát về các loại hình nhà máy điện, cấu trúc các khâu cơ bản của nhà máy điện, công nghệ phát điện nhà máy điện,...
653 |aNhiệt điện
653 |aPhát điện
653 |aNhà máy điện
653 |aThủy điện
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Hệ thống điện
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4202 (01 cuốn): 303007653
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007653 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.3121 HÔ-B Sách tham khảo Việt 1