• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 628.4 VU-T
    Nhan đề: Bài giảng xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học /
DDC 628.4
Tác giả CN Vũ Phương Thảo
Nhan đề Bài giảng xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học / Vũ Phương Thảo
Thông tin xuất bản H., Knxb
Mô tả vật lý 80tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Trình bày về nước thải và các phương pháp sinh học xử lý nước thải, chất thải rắn và phương pháp sinh học xử lý chất thải rắn,...
Từ khóa tự do Phương pháp sinh học
Từ khóa tự do Xử lý
Từ khóa tự do Nước thải
Từ khóa tự do Chất thải rắn
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4214 (01 cuốn): 303007650
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125358
00211
004E1215427-3774-4424-8358-C859FE701019
005201907121445
008081223sKnxb vm| vie
0091 0
039|a20190712144502|bdomuong|y20190712144345|zdomuong
082 |a628.4|bVU-T
100 |aVũ Phương Thảo
245 |aBài giảng xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học / |cVũ Phương Thảo
260 |aH., |cKnxb
300 |a80tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aTrình bày về nước thải và các phương pháp sinh học xử lý nước thải, chất thải rắn và phương pháp sinh học xử lý chất thải rắn,...
653 |aPhương pháp sinh học
653 |aXử lý
653 |aNước thải
653 |aChất thải rắn
690 |aNgành Môi trường
691 |aChuyên ngành Địa sinh thái - Công nghệ môi trường
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4214 (01 cuốn): 303007650
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007650 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 628.4 VU-T Sách tham khảo Việt 1