• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.31 ĐÔ-Y
    Nhan đề: Bài giảng tự động hóa trong hệ thống điện /
DDC 621.31
Tác giả CN Đỗ Như Ý
Nhan đề Bài giảng tự động hóa trong hệ thống điện / Đỗ Như Ý
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2018
Mô tả vật lý 137tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày về tự động hóa đồng bộ máy phát điện, tự động đóng trở lại nguồn điện và đóng các phần tử dự phòng,...
Từ khóa tự do Tự động hóa
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Từ khóa tự do Máy phát điện
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4204 (01 cuốn): 303007643
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125357
00211
004939F873C-CF5C-4115-9646-BCCE24065E32
005201907121038
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190712103809|bdomuong|y20190712103715|zdomuong
082 |a621.31|bĐÔ-Y
100 |aĐỗ Như Ý
245 |aBài giảng tự động hóa trong hệ thống điện / |cĐỗ Như Ý
260 |aH. : |bKnxb, |c2018
300 |a137tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày về tự động hóa đồng bộ máy phát điện, tự động đóng trở lại nguồn điện và đóng các phần tử dự phòng,...
653 |aTự động hóa
653 |aHệ thống điện
653 |aMáy phát điện
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Hệ thống điện
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4204 (01 cuốn): 303007643
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007643 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.31 ĐÔ-Y Sách tham khảo Việt 1