DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Hanh Tiến
Nhan đề Giáo trình cơ sở cung cấp điện : Dùng cho sinh viên Đại học các chuyên ngành của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo theo hình thức tín chỉ / Nguyễn Hanh Tiến
Thông tin xuất bản H, : Knxb, 2013
Mô tả vật lý tr. ; 20cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện, phụ tải tính toán, tính chọn dây dẫn mạng điện, tính toán các phần tử khác của mạng điện,...
Từ khóa tự do Dây dẫn
Từ khóa tự do Điện
Từ khóa tự do Hệ thống điện
Từ khóa tự do Cung cấp điện
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4206 (01 cuốn): 303007641
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125355
00211
0040BD8F607-72F0-41D0-B314-8293DB61E3D6
005201907121015
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20190712101454|bdomuong|y20190712101404|zdomuong
082 |a621.3|bNG-T
100 |aNguyễn Hanh Tiến
245 |aGiáo trình cơ sở cung cấp điện : |bDùng cho sinh viên Đại học các chuyên ngành của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đào tạo theo hình thức tín chỉ / |cNguyễn Hanh Tiến
260 |aH, : |bKnxb, |c2013
300 |atr. ; |c20cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aKhái niệm chung về hệ thống cung cấp điện, phụ tải tính toán, tính chọn dây dẫn mạng điện, tính toán các phần tử khác của mạng điện,...
653 |aDây dẫn
653 |aĐiện
653 |aHệ thống điện
653 |aCung cấp điện
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Hệ thống điện
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4206 (01 cuốn): 303007641
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007641 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.3 NG-T Sách tham khảo Việt 1