• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 621.3 BU-H
    Nhan đề: Tài liệu hướng dẫn thực tập trang bị điện /
DDC 621.3
Tác giả CN Bùi Thị Thu Hiền
Nhan đề Tài liệu hướng dẫn thực tập trang bị điện / Bùi Thị Thu Hiền
Thông tin xuất bản H. : Knxb, 2013
Mô tả vật lý 50tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày về aptomat phòng nổ, rơle rò điện, tháo lắp, bảo dưỡng, đầu nối aptomat phòng nổ
Từ khóa tự do Bảo dưỡng
Từ khóa tự do Aptomat
Từ khóa tự do Tháo lắp
Từ khóa tự do Điện
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4207 (01 cuốn): 303007640
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125354
00211
004C6098DAE-CC3D-4F3D-A248-7FFDCA739FCE
005201907121008
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20190712100827|bdomuong|y20190712100743|zdomuong
082 |a621.3|bBU-H
100 |aBùi Thị Thu Hiền
245 |aTài liệu hướng dẫn thực tập trang bị điện / |cBùi Thị Thu Hiền
260 |aH. : |bKnxb, |c2013
300 |a50tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày về aptomat phòng nổ, rơle rò điện, tháo lắp, bảo dưỡng, đầu nối aptomat phòng nổ
653 |aBảo dưỡng
653 |aAptomat
653 |aTháo lắp
653 |aĐiện
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Hệ thống điện
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4207 (01 cuốn): 303007640
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007640 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 621.3 BU-H Sách tham khảo Việt 1