DDC 006.3
Tác giả CN Hoàng Kiểm
Nhan đề Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo / Hoàng Kiếm, Đinh Nguyễn Anh Dũng
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả vật lý 178tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ thông tin
Tóm tắt Trình bày về thuật toán - thuật giải, biểu diễn tri thức, mở đầu về máy học
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thuật toán
Từ khóa tự do Trí tuệ nhân tạo
Tác giả(bs) CN Đình Nguyễn Anh Dũng
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4208 (01 cuốn): 303007639
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125353
00211
004D435E646-9C9D-4D0E-9D00-22EA8148163D
005201907121003
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c21000
039|a20190712100319|bdomuong|y20190712100159|zdomuong
082 |a006.3|bHO-K
100 |aHoàng Kiểm
245 |aGiáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo / |cHoàng Kiếm, Đinh Nguyễn Anh Dũng
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aTp.HCM : |bĐại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, |c2009
300 |a178tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ thông tin
520 |aTrình bày về thuật toán - thuật giải, biểu diễn tri thức, mở đầu về máy học
653 |aTin học
653 |aGiáo trình
653 |aThuật toán
653 |aTrí tuệ nhân tạo
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng
700 |aĐình Nguyễn Anh Dũng
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4208 (01 cuốn): 303007639
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007639 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 006.3 HO-K Sách tham khảo Việt 1