DDC 006.3
Tác giả CN Nguyễn Thanh Thủy
Nhan đề Trí tuệ nhân tạo : Các phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức / Nguyễn Thanh Thủy
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 1999
Mô tả vật lý 239tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày khái niệm cơ bản về khoa học trí tuệ nhân tạo, giới thiệu các phương pháp khác nhau để biểu diễn bài toán như không gian trạng thái, phân rã bài toán,....
Từ khóa tự do Tri thức
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Trí tuệ nhân tạo
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ4209 (01 cuốn): 303007638
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125352
00211
004071997A5-BA32-45CD-A16B-DA0A11E0DE8E
005201907120956
008081223s1999 vm| vie
0091 0
020 |c20000
039|a20190712095632|bdomuong|y20190712095541|zdomuong
082 |a006.3|bNG-T
100 |aNguyễn Thanh Thủy
245 |aTrí tuệ nhân tạo : |bCác phương pháp giải quyết vấn đề và kỹ thuật xử lý tri thức / |cNguyễn Thanh Thủy
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aH. : |bGiáo dục, |c1999
300 |a239tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày khái niệm cơ bản về khoa học trí tuệ nhân tạo, giới thiệu các phương pháp khác nhau để biểu diễn bài toán như không gian trạng thái, phân rã bài toán,....
653 |aTri thức
653 |aTin học
653 |aTrí tuệ nhân tạo
690 |aNgành Công nghệ thông tin
691 |aChuyên ngành Khoa học máy tính ứng dụng
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ4209 (01 cuốn): 303007638
890|a1
900 |aBiếu
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007638 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 006.3 NG-T Sách tham khảo Việt 1