Sách TK Tiếng Việt
530 LƯ-B
Bài tập vật lý đại cương.
DDC 530
Tác giả CN Lương Duyên Bình
Nhan đề Bài tập vật lý đại cương. Tập 1: Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình (Ch.b), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa,...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H.: Giáo dục, 1997
Mô tả vật lý 195tr. ; 20cm.
Tóm tắt Nội dung giới thiệu sơ lược các công thức và định luật, các bài tập ví dụ, bài tập tự giải. Hướng dẫn phương pháp giải bài tập về cơ học, nhiệt học
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Cơ học
Từ khóa tự do Nhiệt học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tụng
Tác giả(bs) CN Lê Văn Nghĩa
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Hồ
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ806 (03 cuốn): 303007319-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123874
00211
00425936FE1-F06E-487E-A5D2-1ED5327E5BDF
005201905231038
008081223s1997 vm| vie
0091 0
020 |c12200
039|a20190523103756|bminhnguyet|c20190523103432|dminhnguyet|y20190523103413|zminhnguyet
082 |a530|bLƯ-B
100 |aLương Duyên Bình
245 |aBài tập vật lý đại cương. |nTập 1: Cơ - Nhiệt / |cLương Duyên Bình (Ch.b), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa,...
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH.:|b Giáo dục, |c1997
300 |a195tr. ; |c20cm.
520 |aNội dung giới thiệu sơ lược các công thức và định luật, các bài tập ví dụ, bài tập tự giải. Hướng dẫn phương pháp giải bài tập về cơ học, nhiệt học
653 |aVật lý
653 |aCơ học
653 |aNhiệt học
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
691 |aChuyên ngành Vật lý
700 |aNguyễn Tụng
700 |aLê Văn Nghĩa
700 |aNguyễn Hữu Hồ
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ806 (03 cuốn): 303007319-21
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007319 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 530 LƯ-B Sách tham khảo Việt 1
2 303007320 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 530 LƯ-B Sách tham khảo Việt 2
3 303007321 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 530 LƯ-B Sách tham khảo Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào