Sách TK Tiếng Việt
530 LƯ-B
Bài tập vật lý đại cương :
DDC 530
Tác giả CN Lương Duyên Bình
Nhan đề Bài tập vật lý đại cương : Tập 3: Quang học - Vật lý lượng tử / Dùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. Lương Duyên Bình
Lần xuất bản Lần thứ 3
Thông tin xuất bản H.: Giáo dục, 1997
Mô tả vật lý 212tr. ; 20cm.
Tóm tắt Giới thiệu về Quang học: giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ, phân cực, quang học lượng tử. Về vật lý lượng tử; thuyết nguyên tử của bo, cơ học lượng tử, nguyên tử, phân tử, hạt nhân nguyên tử, hạt sơ cấp.
Từ khóa tự do Vật lý lượng tử
Từ khóa tự do Vật lý
Từ khóa tự do Quang học
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ808 (04 cuốn): 303007289-92
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123870
00211
0045E05CDA4-085E-4089-B98C-E506937B9C34
005201905211032
008081223s1997 vm| vie
0091 0
039|a20190521103223|bminhnguyet|c20190521102951|dminhnguyet|y20190521102228|zminhnguyet
082 |a530|bLƯ-B
100 |aLương Duyên Bình
245 |aBài tập vật lý đại cương : |bDùng cho các trường đại học các khối công nghiệp, công trình thủy lợi, giao thông vận tải. |nTập 3: Quang học - Vật lý lượng tử / |cLương Duyên Bình
250 |aLần thứ 3
260 |aH.:|b Giáo dục, |c1997
300 |a212tr. ; |c20cm.
520 |aGiới thiệu về Quang học: giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ, phân cực, quang học lượng tử. Về vật lý lượng tử; thuyết nguyên tử của bo, cơ học lượng tử, nguyên tử, phân tử, hạt nhân nguyên tử, hạt sơ cấp.
653 |aVật lý lượng tử
653 |aVật lý
653 |aQuang học
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
691 |aChuyên ngành Vật lý
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ808 (04 cuốn): 303007289-92
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007289 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 530 LƯ-B Sách tham khảo Việt 1
2 303007290 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 530 LƯ-B Sách tham khảo Việt 2
3 303007291 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 530 LƯ-B Sách tham khảo Việt 3
4 303007292 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 530 LƯ-B Sách tham khảo Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào