Sách TK Tiếng Việt
551.46 ĐI-C
Địa chất thủy văn đại cương /
DDC 551.46
Nhan đề Địa chất thủy văn đại cương / Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh,...
Thông tin xuất bản H.:Giao thông vận tải, 2001
Mô tả vật lý 255tr. ; 27cm.
Tóm tắt Nội dung gồm nội dung nghiên cứu,ý nghĩa, nhiệt và đới nhiệt, sự phân bố nước trên vỏ quả đất. Tính chất vật lý nước của đất đá, quy luật vận động nước dưới đất, tính chất vật lý và thành phần hóa học nước dưới đất...
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Nước
Từ khóa tự do Địa chất thủy văn
Tác giả(bs) CN Vũ Ngọc Kỷ
Tác giả(bs) CN Tôn Sĩ Kinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thượng Hùng
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(3): 303007249-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123869
00211
00453AD2DB4-FF68-4924-A91F-2CE3530B710D
005201905171612
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20190517161157|zphanphuong
082 |a551.46|bĐI-C
245 |aĐịa chất thủy văn đại cương / |cVũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh,...
260 |aH.:|bGiao thông vận tải, |c2001
300 |a255tr. ; |c27cm.
520 |aNội dung gồm nội dung nghiên cứu,ý nghĩa, nhiệt và đới nhiệt, sự phân bố nước trên vỏ quả đất. Tính chất vật lý nước của đất đá, quy luật vận động nước dưới đất, tính chất vật lý và thành phần hóa học nước dưới đất...
653 |aĐịa chất
653 |aNước
653 |aĐịa chất thủy văn
690 |aNgành Khoa học và kỹ thuật địa chất
691 |aChuyên ngành Địa chất thủy văn - Địa chất công trình
700 |aVũ Ngọc Kỷ
700 |aTôn Sĩ Kinh
700 |aNguyễn Thượng Hùng
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(3): 303007249-51
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007249 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551.46 ĐI-C Sách tham khảo Việt 1
2 303007250 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551.46 ĐI-C Sách tham khảo Việt 2
3 303007251 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 551.46 ĐI-C Sách tham khảo Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào