Sách TK Tiếng Việt
531 HO-Đ
Bài tập cơ học lý thuyết :
DDC 531
Tác giả CN Hoàng Văn Đa
Nhan đề Bài tập cơ học lý thuyết : Có hướng dẫn và giải mẫu / Hoàng Văn Đa (Ch.b), Trần Đình Sơn, Vũ Duy Sơn
Thông tin xuất bản H, 2001
Mô tả vật lý 187tr. ; 28cm.
Tóm tắt Cơ sở lý thuyết tóm tắt những kiến thức cơ bản của từng chương. Tĩnh học; Động học; Động lực học. Các bài toán giải mẫu và bài tập.
Từ khóa tự do Động lực học
Từ khóa tự do Cơ học lý thuyết
Từ khóa tự do Động học
Từ khóa tự do Tĩnh học
Tác giả(bs) CN Trần Đình Sơn
Tác giả(bs) CN Vũ Duy Sơn
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ1410 (05 cuốn): 303007222-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123861
00211
0041F3C4F40-EEBF-47C0-BD26-70F5E0F754FD
005201905160911
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20190516091055|bminhnguyet|y20190516091001|zminhnguyet
082 |a531|bHO-Đ
100 |aHoàng Văn Đa
245 |aBài tập cơ học lý thuyết : |bCó hướng dẫn và giải mẫu / |cHoàng Văn Đa (Ch.b), Trần Đình Sơn, Vũ Duy Sơn
260 |aH, |c2001
300 |a187tr. ; |c28cm.
520 |aCơ sở lý thuyết tóm tắt những kiến thức cơ bản của từng chương. Tĩnh học; Động học; Động lực học. Các bài toán giải mẫu và bài tập.
653 |aĐộng lực học
653 |aCơ học lý thuyết
653 |aĐộng học
653 |aTĩnh học
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
691 |aChuyên ngành Cơ lý thuyết
700 |aTrần Đình Sơn
700 |aVũ Duy Sơn
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ1410 (05 cuốn): 303007222-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007222 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 1
2 303007223 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 2
3 303007224 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 3
4 303007225 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 4
5 303007226 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào