Sách TK Tiếng Việt
531 HO-Đ
Giáo trình cơ học lý thuyết /
DDC 531
Tác giả CN Hoàng Văn Đa
Nhan đề Giáo trình cơ học lý thuyết / Hoàng Văn Đa (Ch.b), Nguyễn Hải, Nguyễn Thạc Sỹ
Thông tin xuất bản H, 2003
Mô tả vật lý 185tr. ; 28cm.
Tóm tắt Giáo trình gồm những nội dung cơ bản nhất của môn Cơ học lý thuyết: Tĩnh học; Động học; Động lực học.
Từ khóa tự do Động lực học
Từ khóa tự do Cơ học lý thuyết
Từ khóa tự do Động học
Từ khóa tự do Tĩnh học
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thạc Sỹ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hải
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ1752 (03 cuốn): 303007219-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123860
00211
00496F5DD6E-63C1-47A6-835A-773B9DFDF551
005201905201606
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20190520160609|bthanhhuong|c20190516084205|dminhnguyet|y20190516084036|zminhnguyet
082 |a531|bHO-Đ
100 |aHoàng Văn Đa
245 |aGiáo trình cơ học lý thuyết / |cHoàng Văn Đa (Ch.b), Nguyễn Hải, Nguyễn Thạc Sỹ
260 |aH, |c2003
300 |a185tr. ; |c28cm.
520 |aGiáo trình gồm những nội dung cơ bản nhất của môn Cơ học lý thuyết: Tĩnh học; Động học; Động lực học.
653 |aĐộng lực học
653 |aCơ học lý thuyết
653 |aĐộng học
653 |aTĩnh học
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
691 |aChuyên ngành Cơ lý thuyết
700 |aNguyễn Thạc Sỹ
700 |aNguyễn Hải
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ1752 (03 cuốn): 303007219-21
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007219 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 1
2 303007220 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 2
3 303007221 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào