Sách TK Tiếng Việt
531 HO-Đ
Bài tập cơ học lý thuyết :
DDC 531
Tác giả CN Hoàng Văn Đa
Nhan đề Bài tập cơ học lý thuyết : Có hướng dẫn giải mẫu, in lần thứ 2 có bổ sung và sửa chữa / Hoàng Văn Đa (Ch.b), Trần Đình Sơn, Vũ Duy Sơn
Thông tin xuất bản H., 2005
Mô tả vật lý 176tr. ; 28cm.
Tóm tắt Sách có 3 phần: Tĩnh học; Động học; Động lực học. Cơ sở lý thuyết tóm tắt những kiến thức cơ bản của từng chương. Phần các bài toán giải mẫu, làm sáng tỏ lý thuyết và những nguyên tắc sáng tạo giải các bài toàn giải mẫu.
Từ khóa tự do Động lực học
Từ khóa tự do Cơ học lý thuyết
Từ khóa tự do Động học
Từ khóa tự do Tĩnh học
Tác giả(bs) CN Trần Đình Sơn
Tác giả(bs) CN Vũ Duy Sơn
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ1963 (05 cuốn): 303007214-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123856
00211
004D0D72D1C-C5FC-4E17-8552-3AE8A487B11B
005201905151548
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20190515154821|bthanhhuong|y20190515154706|zthanhhuong
082 |a531|bHO-Đ
100 |aHoàng Văn Đa
245 |aBài tập cơ học lý thuyết : |bCó hướng dẫn giải mẫu, in lần thứ 2 có bổ sung và sửa chữa / |cHoàng Văn Đa (Ch.b), Trần Đình Sơn, Vũ Duy Sơn
260 |aH., |c2005
300 |a176tr. ; |c28cm.
520 |aSách có 3 phần: Tĩnh học; Động học; Động lực học. Cơ sở lý thuyết tóm tắt những kiến thức cơ bản của từng chương. Phần các bài toán giải mẫu, làm sáng tỏ lý thuyết và những nguyên tắc sáng tạo giải các bài toàn giải mẫu.
653 |aĐộng lực học
653 |aCơ học lý thuyết
653 |aĐộng học
653 |aTĩnh học
690 |aNgành Khoa học Cơ bản
691 |aChuyên ngành Cơ lý thuyết
700 |aTrần Đình Sơn
700 |aVũ Duy Sơn
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ1963 (05 cuốn): 303007214-8
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007214 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 1
2 303007215 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 2
3 303007216 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 3
4 303007217 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 4
5 303007218 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 HO-Đ Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào