Sách TK Tiếng Việt
531 NG-K
Động lực học hệ nhiều vật /
DDC 531
Tác giả CN Nguyễn Văn Khang
Nhan đề Động lực học hệ nhiều vật / Nguyễn Văn Khang
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007
Mô tả vật lý 335tr. ; 24cm.
Tóm tắt Sách gồm các nội dung: Ôn tập phép tính ma trận, véc tơ và tenxơ; Động học vật rắn; Động học hệ nhiều vật; Động lực học vật rắn; Một số nguyên lý cơ học và các phương trình vi phân chuyển động của hệ nhiều vật; Phương pháp số trong động lực học hệ nhiều vật.
Từ khóa tự do Hệ nhiều vật
Từ khóa tự do Vật rắn
Từ khóa tự do Động lực học
Từ khóa tự do Phương trình vi phân
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ2219 (05 cuốn): 303007181-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123842
00211
00485EBF13F-7520-4524-B707-DBE5F8964D80
005201905201601
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c59000
039|a20190520160139|bthanhhuong|c20190514100250|dminhnguyet|y20190514100101|zminhnguyet
082 |a531|bNG-K
100 |aNguyễn Văn Khang
245 |aĐộng lực học hệ nhiều vật / |cNguyễn Văn Khang
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2007
300 |a335tr. ; |c24cm.
520 |aSách gồm các nội dung: Ôn tập phép tính ma trận, véc tơ và tenxơ; Động học vật rắn; Động học hệ nhiều vật; Động lực học vật rắn; Một số nguyên lý cơ học và các phương trình vi phân chuyển động của hệ nhiều vật; Phương pháp số trong động lực học hệ nhiều vật.
653 |aHệ nhiều vật
653 |aVật rắn
653 |aĐộng lực học
653 |aPhương trình vi phân
690|aNgành Khoa học Cơ bản
691|aChuyên ngành Cơ lý thuyết
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ2219 (05 cuốn): 303007181-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303007181 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 NG-K Sách tham khảo Việt 1
2 303007182 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 NG-K Sách tham khảo Việt 2
3 303007183 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 NG-K Sách tham khảo Việt 3
4 303007184 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 NG-K Sách tham khảo Việt 4
5 303007185 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 531 NG-K Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào