Sách TK Tiếng Việt
659.1 TR-A
Copywriter từ lý thuyết tới thực chiến / :
DDC 659.1
Tác giả CN Trần Tuấn Anh
Nhan đề Copywriter từ lý thuyết tới thực chiến / : Hé lộ bí mật tạo ra những nội dung quảng cáo tuyệt đỉnh / Trần Tuấn Anh
Thông tin xuất bản H. : Dân trí, 2017
Mô tả vật lý 100tr. ; 21cm.
Tóm tắt Tuyển tập các bài viết bán hàng, chia sẻ những bài bán hàng ngắn, những bài bán hàng dài của tác giả, các câu hỏi liên quan đến sự nghiệp quảng cáo
Từ khóa tự do Quảng cáo
Từ khóa tự do Lý thuyết
Từ khóa tự do Bán hàng
Từ khóa tự do Thực tiễn
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM2055 (03 cuốn): 103003357-9
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3962 (02 cuốn): 303007195-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123840
00211
004B84C8E41-D905-426A-A67F-A97D052C4C53
005201905150951
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c62000
039|a20190515095052|bdomuong|c20190515094923|ddomuong|y20190514090424|zhoangthuy
082 |a659.1|bTR-A
100 |aTrần Tuấn Anh
245 |aCopywriter từ lý thuyết tới thực chiến / : |bHé lộ bí mật tạo ra những nội dung quảng cáo tuyệt đỉnh / |cTrần Tuấn Anh
260 |aH. : |bDân trí, |c2017
300 |a100tr. ; |c21cm.
520 |aTuyển tập các bài viết bán hàng, chia sẻ những bài bán hàng ngắn, những bài bán hàng dài của tác giả, các câu hỏi liên quan đến sự nghiệp quảng cáo
653 |aQuảng cáo
653 |aLý thuyết
653 |aBán hàng
653 |aThực tiễn
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM2055 (03 cuốn): 103003357-9
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3962 (02 cuốn): 303007195-6
890|a5
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103003357 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 659.1 TR-A Sách tham khảo Việt 1
2 103003358 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 659.1 TR-A Sách tham khảo Việt 2
3 103003359 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 659.1 TR-A Sách tham khảo Việt 3
4 303007195 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 659.1 TR-A Sách tham khảo Việt 4
5 303007196 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 659.1 TR-A Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào