Sách TK Tiếng Việt
CÂ-N
Cẩm nang khởi nghiệp kinh doanh /
DDC
Nhan đề Cẩm nang khởi nghiệp kinh doanh / Thomas Kubr, Heinz Marchesi, Daniel Illar, Hermam Kienhuis; Dịch: Ngô Thế Vinh :
Thông tin xuất bản H : 2017, Dân trí
Mô tả vật lý 256tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giúp hiểu tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh, cách thành lập công ty, tạo dựng ý tưởng kinh doanh và trình bày, xây dựng kế hoạch kinh doanh, định giá công ty khởi nghiệp và nâng vốn góp
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Cẩm nang
Từ khóa tự do Khởi nghiệp
Tác giả(bs) CN Illar, Daniel
Tác giả(bs) CN Kienhuis, Hermam
Tác giả(bs) CN Marchesi, Heinz
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(3): 103003354-6
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(2): 303007193-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123839
00211
0046BC596D3-DB74-4124-8D70-3A361323D181
005201905150941
008081223sDân vm| vie
0091 0
020 |c168000
039|a20190515094050|bdomuong|c20190515093942|ddomuong|y20190513165032|zhoangthuy
082|bCÂ-N
245 |aCẩm nang khởi nghiệp kinh doanh / |cThomas Kubr, Heinz Marchesi, Daniel Illar, Hermam Kienhuis; Dịch: Ngô Thế Vinh :
260 |aH : |b2017, |cDân trí
300 |a256tr. ; |c24cm.
520|aGiúp hiểu tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh, cách thành lập công ty, tạo dựng ý tưởng kinh doanh và trình bày, xây dựng kế hoạch kinh doanh, định giá công ty khởi nghiệp và nâng vốn góp
653 |aKinh doanh
653 |aCẩm nang
653 |aKhởi nghiệp
690|aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691|aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
700|aIllar, Daniel
700|aKienhuis, Hermam
700|aMarchesi, Heinz
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(3): 103003354-6
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(2): 303007193-4
890|a5|b1
900 |aMua
900|aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103003354 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 CÂ-N Sách tham khảo Việt 1
2 103003355 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 CÂ-N Sách tham khảo Việt 2
3 103003356 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 CÂ-N Sách tham khảo Việt 3 Hạn trả:03-10-2019
4 303007193 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 CÂ-N Sách tham khảo Việt 4
5 303007194 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 CÂ-N Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào