Sách TK Tiếng Việt
658.11 VU-A
Khởi nghiệp ngay - Sạt nghiệp luôn /
DDC 658.11
Tác giả CN Vũ Tuấn Anh
Nhan đề Khởi nghiệp ngay - Sạt nghiệp luôn / Vũ Tuấn Anh
Thông tin xuất bản H, Dân Trí
Mô tả vật lý 175tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giúp hiểu về khởi nghiệp, chuẩn bị cho khởi nghiệp, những bài học khởi nghiệp
Từ khóa tự do Bài học
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Khởi nghiệp
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 1(3): 103003351-3
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3(2): 303007191-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123838
00211
004DB0A3397-6A11-416C-9146-D83EB1450F87
005201905141557
008081223sDân vm| vie
0091 0
020 |c75000
039|a20190514155742|bdomuong|c20190514155524|ddomuong|y20190513164719|zhoangthuy
082 |a658.11|bVU-A
100 |aVũ Tuấn Anh
245 |aKhởi nghiệp ngay - Sạt nghiệp luôn / |cVũ Tuấn Anh
260 |aH, |cDân Trí
300 |a175tr. ; |c21cm.
520 |aGiúp hiểu về khởi nghiệp, chuẩn bị cho khởi nghiệp, những bài học khởi nghiệp
653 |aBài học
653 |aThành công
653 |aKhởi nghiệp
690 |aNgành Kinh tế và quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Quản trị kinh doanh
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j(3): 103003351-3
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j(2): 303007191-2
890|a5|b2
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103003351 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.11 VU-A Sách tham khảo Việt 1
2 103003352 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.11 VU-A Sách tham khảo Việt 2 Hạn trả:16-10-2019
3 103003353 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 658.11 VU-A Sách tham khảo Việt 3 Hạn trả:14-10-2019
4 303007191 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.11 VU-A Sách tham khảo Việt 4
5 303007192 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 658.11 VU-A Sách tham khảo Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào