• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: DK.00427
    Nhan đề: Phân vùng dự báo triển vọng dầu khí khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam và lân cận trên cơ sở minh giải tài liệu trọng lực kết hợp với tài liệu giếng khoan :
DDC
Tác giả CN Trần Tuấn Dương
Nhan đề Phân vùng dự báo triển vọng dầu khí khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam và lân cận trên cơ sở minh giải tài liệu trọng lực kết hợp với tài liệu giếng khoan : Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Trần Tuấn Dương
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2021
Mô tả vật lý 75tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Dầu khí
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật địa vật lý
Từ khóa tự do Dầu khí
Từ khóa tự do Đông Nam Việt Nam
Từ khóa tự do Giếng khoan
Từ khóa tự do Thềm lục địa
Tác giả(bs) CN Trần Danh Hùng
Tác giả(bs) CN Trần Tuấn Dũng
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.08311
000 00000nam a2200000 a 4500
00127986
00232
004518D0D96-1BF4-4981-A9F9-CFFFD7380CF6
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20211027160756|zhuudo
082|bDK.00427
100|aTrần Tuấn Dương
245|aPhân vùng dự báo triển vọng dầu khí khu vực thềm lục địa Đông Nam Việt Nam và lân cận trên cơ sở minh giải tài liệu trọng lực kết hợp với tài liệu giếng khoan : |bLuận án tiến sĩ kỹ thuật / |cTrần Tuấn Dương
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2021
300|a75tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aDầu khí
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9520502
650|aKỹ thuật địa vật lý
653|aDầu khí
653|aĐông Nam Việt Nam
653|aGiếng khoan
653|aThềm lục địa
700|aTrần Danh Hùng
700|aTrần Tuấn Dũng
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.08311
952|jLA.08311
Không tìm thấy biểu ghi nào