• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.01409
    Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác trắc địa trong thi công công trình nhà siêu cao tầng ở Việt Nam :
DDC
Tác giả CN Diêm Công Trang
Nhan đề Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác trắc địa trong thi công công trình nhà siêu cao tầng ở Việt Nam : Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Diêm Công Trang
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2021
Mô tả vật lý 126tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc Địa
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Từ khóa tự do Công trình
Từ khóa tự do Nhà siêu cao tầng
Từ khóa tự do Trắc địa
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Thắng
Tác giả(bs) CN Trần Viết Tuấn
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.08309
000 00000nam a2200000 a 4500
00127984
00232
004361A71D6-AA89-4016-920D-1024451A7636
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20211027160755|zhuudo
082|bTĐ.01409
100|aDiêm Công Trang
245|aNghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả công tác trắc địa trong thi công công trình nhà siêu cao tầng ở Việt Nam : |bLuận án tiến sĩ kỹ thuật / |cDiêm Công Trang
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2021
300|a126tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc Địa
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9520503
650|aKỹ thuật trắc địa - Bản đồ
653|aCông trình
653|aNhà siêu cao tầng
653|aTrắc địa
653|aViệt Nam
700|aNguyễn Quang Thắng
700|aTrần Viết Tuấn
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.08309
952|jLA.08309
Không tìm thấy biểu ghi nào