• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: KT.03398
    Nhan đề: Nghiên cứu đổi mới công tác kế hoạch trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam :
DDC
Tác giả CN Lê Đình Chiều
Nhan đề Nghiên cứu đổi mới công tác kế hoạch trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam : Luận án tiến sĩ kinh tế / Lê Đình Chiều
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2021
Mô tả vật lý 160tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Quản lý kinh tế
Từ khóa tự do Công nghiệp than
Từ khóa tự do Khai thác than
Từ khóa tự do Khoáng sản
Từ khóa tự do Việt Nam
Tác giả(bs) CN Đặng Huy Thái
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Khánh
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.08307
000 00000nam a2200000 a 4500
00127982
00232
004E948D6DE-8D90-44C2-836C-563A95E6C1A5
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20211027160754|zhuudo
082|bKT.03398
100|aLê Đình Chiều
245|aNghiên cứu đổi mới công tác kế hoạch trong các doanh nghiệp khai thác than thuộc tập đoàn công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam : |bLuận án tiến sĩ kinh tế / |cLê Đình Chiều
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2021
300|a160tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9310110
650|aQuản lý kinh tế
653|aCông nghiệp than
653|aKhai thác than
653|aKhoáng sản
653|aViệt Nam
700|aĐặng Huy Thái
700|aNguyễn Ngọc Khánh
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.08307
952|jLA.08307
Không tìm thấy biểu ghi nào