• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.01408
    Nhan đề: Nghiên cứu quy luật biển đổi vận tốc âm và hoàn thiện quy trình lấy mẫu xác định vận tốc âm trong môi trường nước biển khu vực vịnh bắc bộ Việt Nam phục vụ khai thác hiệu quả các thiết bị thủy âm :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Nghiên cứu quy luật biển đổi vận tốc âm và hoàn thiện quy trình lấy mẫu xác định vận tốc âm trong môi trường nước biển khu vực vịnh bắc bộ Việt Nam phục vụ khai thác hiệu quả các thiết bị thủy âm : Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Nguyễn Văn Cương
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2021
Mô tả vật lý 155tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc Địa
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ
Từ khóa tự do Môi trường nước
Từ khóa tự do Thiết bị thủy âm
Từ khóa tự do Vận tốc âm
Từ khóa tự do Vịnh Bắc bộ
Tác giả(bs) CN Đặng Nam Chinh
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.08306
000 00000nam a2200000 a 4500
00127981
00232
0042D2AC685-70B2-49EE-8ABE-D0AFDC86EEBF
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20211027160754|zhuudo
082|bTĐ.01408
100|aNguyễn Văn Cương
245|aNghiên cứu quy luật biển đổi vận tốc âm và hoàn thiện quy trình lấy mẫu xác định vận tốc âm trong môi trường nước biển khu vực vịnh bắc bộ Việt Nam phục vụ khai thác hiệu quả các thiết bị thủy âm : |bLuận án tiến sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Văn Cương
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2021
300|a155tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc Địa
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9520503
650|aKỹ thuật trắc địa - Bản đồ
653|aMôi trường nước
653|aThiết bị thủy âm
653|aVận tốc âm
653|aVịnh Bắc bộ
700|aĐặng Nam Chinh
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.08306
952|jLA.08306
Không tìm thấy biểu ghi nào