• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.01233
    Nhan đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình địa chất và tuổi trầm tích đệ tứ đến nồng độ Asen trong nước dưới đất vùng đồng bằng sông hồng :
DDC
Tác giả CN Đặng Trần Trung
Nhan đề Nghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình địa chất và tuổi trầm tích đệ tứ đến nồng độ Asen trong nước dưới đất vùng đồng bằng sông hồng : Luận án tiến sĩ kỹ thuật / Đặng Trần Trung
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2021
Mô tả vật lý 185tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật địa chất
Từ khóa tự do Nồng độ Asen
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Đồng bằng sông hồng
Từ khóa tự do Trầm tích đệ tứ
Tác giả(bs) CN Phạm Quý Nhân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LA.08305
000 00000nam a2200000 a 4500
00127980
00232
0045E844E25-2EB1-4A76-A0B3-CDA6660CFA0A
005202111040919
008 2021 vm| vie
0091 0
039|a20211104091925|bhuudo|y20211027160753|zhuudo
082|bĐC.01233
100|aĐặng Trần Trung
245|aNghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình địa chất và tuổi trầm tích đệ tứ đến nồng độ Asen trong nước dưới đất vùng đồng bằng sông hồng : |bLuận án tiến sĩ kỹ thuật / |cĐặng Trần Trung
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2021
300|a185tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a9520501
650|aKỹ thuật địa chất
653|aNồng độ Asen
653|aĐịa chất
653|aĐồng bằng sông hồng
653|aTrầm tích đệ tứ
700|aPhạm Quý Nhân
700|aNguyễn Thị Thanh Thủy
852|aKho luận án & luận văn ;|jLA.08305
952|jLA.08305
Không tìm thấy biểu ghi nào