• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: CĐ.00594
    Nhan đề: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm máng cào và cụm băng tải đuôi máy đào lò liên hợp phục vụ khai thác than tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh :
DDC
Tác giả CN Phạm Xuân Phi
Nhan đề Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm máng cào và cụm băng tải đuôi máy đào lò liên hợp phục vụ khai thác than tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Phạm Xuân Phi
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2021
Mô tả vật lý 85tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Cơ điện
Phụ chú ĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật cơ khí động lực
Từ khóa tự do Cụm băng tải
Từ khóa tự do Khai thác than
Từ khóa tự do Máng cào
Từ khóa tự do Máy đào lò
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Xô
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.08303
000 00000nam a2200000 a 4500
00127978
00232
004645BFCB5-FCBC-4104-87B6-32D50AC2FDC2
008 2021 vm| vie
0091 0
039|y20211027160753|zhuudo
082|bCĐ.00594
100|aPhạm Xuân Phi
245|aNghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm máng cào và cụm băng tải đuôi máy đào lò liên hợp phục vụ khai thác than tại các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cPhạm Xuân Phi
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2021
300|a85tr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aCơ điện
500|aĐTTS: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trường ĐH Mỏ - Địa chất
502|a8520116
650|aKỹ thuật cơ khí động lực
653|aCụm băng tải
653|aKhai thác than
653|aMáng cào
653|aMáy đào lò
700|aNguyễn Văn Xô
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.08303
952|jLV.08303
Không tìm thấy biểu ghi nào