• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: ĐC.00161
    Nhan đề: Cấu trúc địa chất vùng Trung Trung Bộ và sử dụng các phương pháp phân tích kiến tạo để góp phần tìm kiếm khoáng sản :
DDC
Tác giả CN Ngô Văn Minh
Nhan đề Cấu trúc địa chất vùng Trung Trung Bộ và sử dụng các phương pháp phân tích kiến tạo để góp phần tìm kiếm khoáng sản : Luận án tiến sĩ địa chất / Ngô Văn Minh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2003
Mô tả vật lý 133tr. ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Địa chất
Thuật ngữ chủ đề Địa chất học
Từ khóa tự do Trung Trung Bộ
Từ khóa tự do Khoáng sản
Từ khóa tự do Kiến tạo
Từ khóa tự do Cấu trúc địa chất
Tác giả(bs) CN Lê Như Lai
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Bát
Địa chỉ Kho luận án, luận văn ;LA.00398
000 00000nam a2200000 a 4500
00122676
00232
003TVMDC
00475E9155C-CA02-49F8-94EF-F8E88B9B30F0
005201811121426
008 2003 vm| vie
0091 0
039|a20181112142629|bhoangthuy|y20180904154451|zQuangPhu
082|bĐC.00161
100|aNgô Văn Minh
245|aCấu trúc địa chất vùng Trung Trung Bộ và sử dụng các phương pháp phân tích kiến tạo để góp phần tìm kiếm khoáng sản : |bLuận án tiến sĩ địa chất / |cNgô Văn Minh
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2003
300|a133tr. ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aĐịa chất
502|a1.06.01
650|aĐịa chất học
653|aTrung Trung Bộ
653|aKhoáng sản
653|aKiến tạo
653|aCấu trúc địa chất
700|aLê Như Lai
700|aĐặng Văn Bát
852|aKho luận án, luận văn ;|jLA.00398
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/0300-0399/0398_ngovanminh_001.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào