• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.00081
    Nhan đề: Thiết kế tối ưu hoá lưới GPS trong thi công xây dựng đường hầm :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Mai Hạnh
Nhan đề Thiết kế tối ưu hoá lưới GPS trong thi công xây dựng đường hầm : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Mai Hạnh
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2003
Mô tả vật lý 85tr. ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc địa
Thuật ngữ chủ đề Trắc địa
Địa chỉ Kho luận án, luận văn ;LV.00397
000 00000nam a2200000 a 4500
00122675
00232
003TVMDC
00424FF8FC0-0CFA-4123-B225-7288329D9D1E
008 2003 vm| vie
0091 0
039|y20180904154451|zQuangPhu
082|bTĐ.00081
100|aNguyễn Mai Hạnh
245|aThiết kế tối ưu hoá lưới GPS trong thi công xây dựng đường hầm : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Mai Hạnh
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2003
300|a85tr. ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc địa
502|a2.16.00
650|aTrắc địa
852|aKho luận án, luận văn ;|jLV.00397

Không tìm thấy biểu ghi nào