• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: TĐ.00080
    Nhan đề: Phân tích độ chính xác thành lập lưới GPS trong thi công xây dựng đường hầm :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Việt Hà
Nhan đề Phân tích độ chính xác thành lập lưới GPS trong thi công xây dựng đường hầm : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Việt Hà
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2003
Mô tả vật lý 85tr. ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Trắc địa
Thuật ngữ chủ đề Trắc địa
Từ khóa tự do Thi công xây dựng
Từ khóa tự do Đường
Từ khóa tự do Lưới GPS
Tác giả(bs) CN Phan Văn Hiến
Địa chỉ Kho luận án, luận văn ;LV.00395
000 00000nam a2200000 a 4500
00122673
00232
003TVMDC
00485B5FABF-D5E8-4765-A437-C721958DDA47
005201811121423
008 2003 vm| vie
0091 0
039|a20181112142311|bhoangthuy|y20180904154450|zQuangPhu
082|bTĐ.00080
100|aNguyễn Việt Hà
245|aPhân tích độ chính xác thành lập lưới GPS trong thi công xây dựng đường hầm : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Việt Hà
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2003
300|a85tr. ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aTrắc địa
502|a2.16.00
650|aTrắc địa
653|aThi công xây dựng
653|aĐường
653|aLưới GPS
700|aPhan Văn Hiến
852|aKho luận án, luận văn ;|jLV.00395
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/0300-0399/0395_nguyenvietha_01.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào