• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.00047
    Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn các thông số cơ bản nổ mìn trong lỗ khoan dưới nước có xét đến chất lượng đập vỡ đất đá theo yêu cầu của phương tiện xúc bốc :
DDC
Tác giả CN Phạm Quang Ngũ
Nhan đề Nghiên cứu lựa chọn các thông số cơ bản nổ mìn trong lỗ khoan dưới nước có xét đến chất lượng đập vỡ đất đá theo yêu cầu của phương tiện xúc bốc : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Phạm Quang Ngũ
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2003
Mô tả vật lý 55tr. ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Thuật ngữ chủ đề khai thác mỏ
Từ khóa tự do Chất lượng đập vỡ đất đá
Từ khóa tự do lỗ khoan dưới nước
Từ khóa tự do Phương tiện xúc bốc
Từ khóa tự do Nổ mìn
Tác giả(bs) CN Nhữ Văn Bách
Địa chỉ Kho luận án, luận văn ;LV.00393
000 00000nam a2200000 a 4500
00122671
00232
003TVMDC
0041C4A11D7-E8AF-4577-8066-AADA5DA983DA
005201811121417
008 2003 vm| vie
0091 0
039|a20181112141711|bhoangthuy|y20180904154449|zQuangPhu
082|bMO.00047
100|aPhạm Quang Ngũ
245|aNghiên cứu lựa chọn các thông số cơ bản nổ mìn trong lỗ khoan dưới nước có xét đến chất lượng đập vỡ đất đá theo yêu cầu của phương tiện xúc bốc : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cPhạm Quang Ngũ
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2003
300|a55tr. ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
502|a2.08.00
650|akhai thác mỏ
653|aChất lượng đập vỡ đất đá
653|alỗ khoan dưới nước
653|aPhương tiện xúc bốc
653|aNổ mìn
700|aNhữ Văn Bách
852|aKho luận án, luận văn ;|jLV.00393
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/0300-0399/0393_phamquangngu_01.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào