• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.00046
    Nhan đề: Nghiên cứu phương pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động và giảm thiểu tác động môi trường khi nổ mìn khai thác vật liệu xây dựng :
DDC
Tác giả CN Trịnh Minh Cương
Nhan đề Nghiên cứu phương pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động và giảm thiểu tác động môi trường khi nổ mìn khai thác vật liệu xây dựng : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Trịnh Minh Cương
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2003
Mô tả vật lý 88tr. ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Thuật ngữ chủ đề khai thác mỏ
Từ khóa tự do Môi trường
Từ khóa tự do Nổ mìn
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do An toàn lao động
Tác giả(bs) CN Hồ Sĩ Giao
Địa chỉ Kho luận án, luận văn ;LV.00392
000 00000nam a2200000 a 4500
00122670
00232
003TVMDC
00418A30046-52E5-412A-AE06-A586E6C9A9FC
005201811121416
008 2003 vm| vie
0091 0
039|a20181112141614|bhoangthuy|y20180904154449|zQuangPhu
082|bMO.00046
100|aTrịnh Minh Cương
245|aNghiên cứu phương pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động và giảm thiểu tác động môi trường khi nổ mìn khai thác vật liệu xây dựng : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cTrịnh Minh Cương
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2003
300|a88tr. ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
502|a2.08.00
650|akhai thác mỏ
653|aMôi trường
653|aNổ mìn
653|aVật liệu xây dựng
653|aAn toàn lao động
700|aHồ Sĩ Giao
852|aKho luận án, luận văn ;|jLV.00392
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/0300-0399/0392_trinhminhcuong_001.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào