• Luận văn, Luận án
  • Ký hiệu PL/XG: MO.00045
    Nhan đề: Nghiên cứu phương pháp xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý khi nổ mìn cho mỏ lộ thiên Việt Nam :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Đình An
Nhan đề Nghiên cứu phương pháp xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý khi nổ mìn cho mỏ lộ thiên Việt Nam : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Đình An
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2003
Mô tả vật lý 110tr. ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Mỏ
Thuật ngữ chủ đề khai thác mỏ
Từ khóa tự do Mỏ lộ thiên
Từ khóa tự do Nổ mìn
Từ khóa tự do Thuốc nổ
Tác giả(bs) CN Nhữ Văn Bách
Địa chỉ Kho luận án, luận văn ;LV.00391
000 00000nam a2200000 a 4500
00122669
00232
003TVMDC
004BE0A1401-0FDC-4494-85F7-DCE2DD6F8703
005201811121415
008 2003 vm| vie
0091 0
039|a20181112141515|bhoangthuy|y20180904154449|zQuangPhu
082|bMO.00045
100|aNguyễn Đình An
245|aNghiên cứu phương pháp xác định chỉ tiêu thuốc nổ hợp lý khi nổ mìn cho mỏ lộ thiên Việt Nam : |bLuận văn thạc sĩ kỹ thuật / |cNguyễn Đình An
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2003
300|a110tr. ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aMỏ
502|a2.08.00
650|akhai thác mỏ
653|a Mỏ lộ thiên
653|aNổ mìn
653|aThuốc nổ
700|aNhữ Văn Bách
852|aKho luận án, luận văn ;|jLV.00391
8561|uhttp://lic.humg.edu.vn/kiposdata1/anhbia/0300-0399/0391_nguyendinhan_001.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào