Luận văn, Luận án
KT.02456
Tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước :
DDC KT.02456
Tác giả CN Nguyễn Hữu Hậu
Nhan đề Tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Hữu Hậu
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2017
Mô tả vật lý tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế công nghiệp
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.06512
000 00000nam a2200000 a 4500
00119957
00232
003TVMDC
004BD51159A-F8D7-469F-98F9-CA6A49269B2B
008 2017 vm| vie
0091 0
039|y20170918163048|zQuangPHu
082|aKT.02456
100|aNguyễn Hữu Hậu
245|aTăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước : |bLuận văn thạc sĩ / |cNguyễn Hữu Hậu
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2017
300|atr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
502|a60340410
650|aKinh tế công nghiệp
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.06512

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào