Luận văn, Luận án
KT.02450
Tăng cường quản lý tài chính của thành phố Móng Cái :
DDC KT.02450
Tác giả CN Phạm Văn Đức
Nhan đề Tăng cường quản lý tài chính của thành phố Móng Cái : Luận văn thạc sĩ / Phạm Văn Đức
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2017
Mô tả vật lý tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế công nghiệp
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.06506
000 00000nam a2200000 a 4500
00119951
00232
003TVMDC
0048C14AAD6-4369-434D-8E1F-2ED6D2BBFB8D
008 2017 vm| vie
0091 0
039|y20170918163046|zQuangPHu
082|aKT.02450
100|aPhạm Văn Đức
245|aTăng cường quản lý tài chính của thành phố Móng Cái : |bLuận văn thạc sĩ / |cPhạm Văn Đức
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2017
300|atr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
502|a60340410
650|aKinh tế công nghiệp
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.06506

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào