Luận văn, Luận án
KT.02449
Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh :
DDC KT.02449
Tác giả CN Nguyễn Thu Thủy
Nhan đề Giải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn thạc sĩ / Nguyễn Thu Thủy
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2017
Mô tả vật lý tr ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế công nghiệp
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.06505
000 00000nam a2200000 a 4500
00119950
00232
003TVMDC
0047C2F4623-A506-464E-9075-ED1B0EBCB5F3
008 2017 vm| vie
0091 0
039|y20170918163046|zQuangPHu
082|aKT.02449
100|aNguyễn Thu Thủy
245|aGiải pháp tạo việc làm cho lao động nông thôn tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh : |bLuận văn thạc sĩ / |cNguyễn Thu Thủy
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2017
300|atr ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
502|a60340410
650|aKinh tế công nghiệp
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.06505

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào