Luận văn, Luận án
KT.02221
Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa :
DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Cương
Nhan đề Tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa : Luận văn thạc sĩ kinh tế / Nguyễn Văn Cương
Thông tin xuất bản H. : ĐH Mỏ - Địa chất, 2016
Mô tả vật lý 87tr. ; 30cm ; 1 đĩa CD-Rom
Tùng thư Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế công nghiệp
Từ khóa tự do Chi thường xuyên
Từ khóa tự do Kho bạc
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Ngân sách xã
Tác giả(bs) CN Lê Hùng Sơn
Địa chỉ Kho luận án & luận văn ;LV.06119
000 00000nam a2200000 a 4500
00117299
00232
003TVMDC
004D213AFD4-EAAA-48AB-BC37-1E4530F0D6A8
008 2016 vm| vie
0091 0
039|y20170302164731|zQuangPhu
082|bKT.02221
100|aNguyễn Văn Cương
245|aTăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã tại kho bạc nhà nước Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa : |bLuận văn thạc sĩ kinh tế / |cNguyễn Văn Cương
260|aH. : |bĐH Mỏ - Địa chất, |c2016
300|a87tr. ; |c30cm ; |e1 đĩa CD-Rom
490|aKinh tế
502|a60340410
650|aKinh tế công nghiệp
653|aChi thường xuyên
653|aKho bạc
653|aKiểm soát
653|aNgân sách xã
700|aLê Hùng Sơn
852|aKho luận án & luận văn ;|jLV.06119
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào