DDC 526
Tác giả CN Nguyễn Trọng San
Nhan đề Bài giảng đo đạc địa chính / Nguyễn Trọng San
Thông tin xuất bản H., 2001
Mô tả vật lý 264tr. ; 29cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tóm tắt Trình bày khái quát về địa chính, địa giới hành chính, phân loại sử dụng đất, bản đồ địa chính, lưới tọa độ địa chính,...
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Đo đạc
Từ khóa tự do Địa chính
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ1324 (05 cuốn): 303006531-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122777
00211
00497EFC118-9C85-48C5-9683-71522C1818AE
005201810240952
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20181024095243|bdomuong|y20181024094834|zdomuong
082 |a526|bNG-S
100 |aNguyễn Trọng San
245 |aBài giảng đo đạc địa chính / |cNguyễn Trọng San
260 |aH., |c2001
300 |a264tr. ; |c29cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
520 |aTrình bày khái quát về địa chính, địa giới hành chính, phân loại sử dụng đất, bản đồ địa chính, lưới tọa độ địa chính,...
653 |aBài giảng
653 |aĐo đạc
653 |aĐịa chính
690 |aNgành Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
691 |aChuyên ngành Địa chính
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ1324 (05 cuốn): 303006531-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303006531 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 NG-S Sách tham khảo Việt 1
2 303006532 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 NG-S Sách tham khảo Việt 2
3 303006533 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 NG-S Sách tham khảo Việt 3
4 303006534 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 NG-S Sách tham khảo Việt 4
5 303006535 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 526 NG-S Sách tham khảo Việt 5