• Giáo trình MĐC
  • Ký hiệu PL/XG: 628.53 KY-T
    Nhan đề: Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong công nghiệp mỏ /
DDC 628.53
Nhan đề Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong công nghiệp mỏ / Phan Quang Văn(Ch.b), Lê Văn Thao, Đặng Thị Ngọc Thủy, Đào Trung Thành,...
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 212tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày vấn đề ô nhiễm không khí và xử lý ô nhiễm không khí, tiếng ồn và chấn động trong khai thác và chế biến khoáng sản rắn...
Từ khóa tự do Kiểm soát
Từ khóa tự do Công nghiệp mỏ
Từ khóa tự do Ô nhiễm
Từ khóa tự do Không khí
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Ngọc Thủy
Tác giả(bs) CN Đào Trung Thành
Tác giả(bs) CN Lê Văn Thao
Tác giả(bs) CN Phan Quang Văn
Địa chỉ HUMGKho Giáo trình nội sinh Mượn: Q1224 (30 cuốn): 101024760-89
Địa chỉ HUMGKho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3949 (05 cuốn): 303006450-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122776
002511
004EBE3137A-825F-455B-8CCB-B61BF3F37ED9
005201909300946
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c114000
039|a20190930094555|bhoangnga|c20190930094250|dhoangnga|y20181017085924|zhoangnga
082 |a628.53|bKY-T
245 |aKỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong công nghiệp mỏ / |cPhan Quang Văn(Ch.b), Lê Văn Thao, Đặng Thị Ngọc Thủy, Đào Trung Thành,...
260 |aH. : |bXây dựng, |c2018
300 |a212tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày vấn đề ô nhiễm không khí và xử lý ô nhiễm không khí, tiếng ồn và chấn động trong khai thác và chế biến khoáng sản rắn...
653 |aKiểm soát
653 |aCông nghiệp mỏ
653 |aÔ nhiễm
653 |aKhông khí
690 |aNgành Môi trường
691 |aChuyên ngành Kỹ thuật môi trường
700 |aĐặng Thị Ngọc Thủy
700 |aĐào Trung Thành
700 |aLê Văn Thao
700|aPhan Quang Văn
852|aHUMG|bKho Giáo trình nội sinh|j Mượn: Q1224 (30 cuốn): 101024760-89
852|aHUMG|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3949 (05 cuốn): 303006450-4
890|a35|b1
900 |aBiếu|bPhan Quang Văn
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 303006450 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 628.53 KY-T Sách tham khảo Việt 1
2 303006451 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 628.53 KY-T Sách tham khảo Việt 2
3 303006452 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 628.53 KY-T Sách tham khảo Việt 3
4 303006453 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 628.53 KY-T Sách tham khảo Việt 4
5 303006454 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 628.53 KY-T Sách tham khảo Việt 5
6 101024760 Kho Giáo trình nội sinh 628.53 KY-T Giáo trình nội sinh 6
7 101024786 Kho Giáo trình nội sinh 628.53 KY-T Giáo trình nội sinh 32
8 101024761 Kho Giáo trình nội sinh 628.53 KY-T Giáo trình nội sinh 7
9 101024762 Kho Giáo trình nội sinh 628.53 KY-T Giáo trình nội sinh 8
10 101024763 Kho Giáo trình nội sinh 628.53 KY-T Giáo trình nội sinh 9