• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 629.807 NG-C
    Nhan đề: Giáo trình điều khiển các quá trình công nghệ :
DDC 629.807
Tác giả CN Nguyễn Văn Chí
Nhan đề Giáo trình điều khiển các quá trình công nghệ : Dùng cho chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển / Nguyễn Văn Chí
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 390tr. ; 27cm.
Tóm tắt Trình bày các khái niệm về điều khiển tự động hóa của quá trình công nghệ, về mô chức năng hệ thống bằng lưu đồ công nghệ, từ thiết lập mô hình dựa trên các định luật vật lý, các định luật bảo toàn
Từ khóa tự do Quá trình công nghệ
Từ khóa tự do Điều khiển
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kỹ thuật điều khiển
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM2047 (15 cuốn): 103003165-79
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3943 (05 cuốn): 303006208-12
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122085
00211
004117A4A32-98A6-4760-BBD7-4BB6B8407DD4
005201904180954
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c236000
039|a20190418095357|b0489|c20180827101128|ddomuong|y20180827101003|zdomuong
082 |a629.807|bNG-C
100 |aNguyễn Văn Chí
245 |aGiáo trình điều khiển các quá trình công nghệ : |bDùng cho chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển / |cNguyễn Văn Chí
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2017
300 |a390tr. ; |c27cm.
520 |aTrình bày các khái niệm về điều khiển tự động hóa của quá trình công nghệ, về mô chức năng hệ thống bằng lưu đồ công nghệ, từ thiết lập mô hình dựa trên các định luật vật lý, các định luật bảo toàn
653 |aQuá trình công nghệ
653 |aĐiều khiển
653 |aGiáo trình
653 |aKỹ thuật điều khiển
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Tự động hóa
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM2047 (15 cuốn): 103003165-79
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3943 (05 cuốn): 303006208-12
890|a20
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103003165 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 629.807 NG-C Sách tham khảo Việt 1
2 103003166 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 629.807 NG-C Sách tham khảo Việt 2
3 103003167 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 629.807 NG-C Sách tham khảo Việt 3
4 103003168 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 629.807 NG-C Sách tham khảo Việt 4
5 103003169 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 629.807 NG-C Sách tham khảo Việt 5
6 103003170 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 629.807 NG-C Sách tham khảo Việt 6
7 103003171 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 629.807 NG-C Sách tham khảo Việt 7
8 103003172 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 629.807 NG-C Sách tham khảo Việt 8
9 103003173 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 629.807 NG-C Sách tham khảo Việt 9
10 103003174 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 629.807 NG-C Sách tham khảo Việt 10