DDC 621.381
Tác giả CN Nguyễn Nguyên Hạ
Nhan đề Lắp ráp điện tử. Phần 2, Chuẩn chấp thuận / Nguyễn Nguyên Hạ
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2015
Mô tả vật lý 559tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu chung về lưu chuyển và bảo quản bảng mạch in và bảng mạch điện, lắp ráp điện tử xuyên lỗ, lắp ráp điện tử trên bề mặt,...
Từ khóa tự do Lắp ráp
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Điện
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM2046 (11 cuốn): 103003154-64
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3938 (05 cuốn): 303006198-202
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122083
00211
004DD045435-C9EC-4161-8398-D9BEDE845351
005201905141000
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c268000
039|a20190514095959|bhoangthuy|c20190514095927|dhoangthuy|y20180822094020|zdomuong
082 |a621.381|bNG-H
100 |aNguyễn Nguyên Hạ
245 |aLắp ráp điện tử. |nPhần 2, |pChuẩn chấp thuận / |cNguyễn Nguyên Hạ
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2015
300 |a559tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu chung về lưu chuyển và bảo quản bảng mạch in và bảng mạch điện, lắp ráp điện tử xuyên lỗ, lắp ráp điện tử trên bề mặt,...
653 |aLắp ráp
653 |aĐiện tử
653 |aĐiện
690 |aNgành Cơ điện
691 |aChuyên ngành Điện - Điện tử
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM2046 (11 cuốn): 103003154-64
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3938 (05 cuốn): 303006198-202
890|a16|b1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103003154 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.381 NG-H Sách tham khảo Việt 1
2 103003155 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.381 NG-H Sách tham khảo Việt 2
3 103003156 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.381 NG-H Sách tham khảo Việt 3
4 103003157 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.381 NG-H Sách tham khảo Việt 4
5 103003158 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.381 NG-H Sách tham khảo Việt 5
6 103003159 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.381 NG-H Sách tham khảo Việt 6
7 103003160 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.381 NG-H Sách tham khảo Việt 7
8 103003161 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.381 NG-H Sách tham khảo Việt 8
9 103003162 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.381 NG-H Sách tham khảo Việt 9
10 103003163 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 621.381 NG-H Sách tham khảo Việt 10