• Sách TK Tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 332.1 TR-T
    Nhan đề: Tài chính - ngân hàng - kế toán xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam :
DDC 332.1
Tác giả CN Trần Thị Thanh Tú
Nhan đề Tài chính - ngân hàng - kế toán xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam : (Sách chuyên khảo) / Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Hương Liên (Đồng chủ biên)
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 263tr. ; 24cm.
Tóm tắt Trình bày về hệ thống tài chính trong nền kinh tế xanh, kinh nghiệm của các quốc gia phát triển về mô hình ngân hàng xanh,...
Từ khóa tự do Kế toán môi trường
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hương Liên
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM2045 (15 cuốn): 103003139-53
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3940 (05 cuốn): 303006193-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122082
00211
004FF079C78-A94E-4F3D-9C89-A526B6506146
005201808220908
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c180000
039|a20180822090734|bdomuong|y20180822090502|zdomuong
082 |a332.1|bTR-T
100 |aTrần Thị Thanh Tú
245 |aTài chính - ngân hàng - kế toán xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam : |b(Sách chuyên khảo) / |cTrần Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Hương Liên (Đồng chủ biên)
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2017
300 |a263tr. ; |c24cm.
520 |aTrình bày về hệ thống tài chính trong nền kinh tế xanh, kinh nghiệm của các quốc gia phát triển về mô hình ngân hàng xanh,...
653 |aKế toán môi trường
653 |aTài chính
653 |aNgân hàng
690 |aNgành Kinh tế và Quản trị kinh doanh
691 |aChuyên ngành Kế toán tài chính công
700 |aNguyễn Thị Hương Liên
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM2045 (15 cuốn): 103003139-53
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3940 (05 cuốn): 303006193-7
890|a20|b1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103003139 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 332.1 TR-T Sách tham khảo Việt 1
2 103003140 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 332.1 TR-T Sách tham khảo Việt 2
3 103003141 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 332.1 TR-T Sách tham khảo Việt 3
4 103003142 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 332.1 TR-T Sách tham khảo Việt 4
5 103003143 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 332.1 TR-T Sách tham khảo Việt 5
6 103003144 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 332.1 TR-T Sách tham khảo Việt 6
7 103003145 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 332.1 TR-T Sách tham khảo Việt 7
8 103003146 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 332.1 TR-T Sách tham khảo Việt 8
9 103003147 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 332.1 TR-T Sách tham khảo Việt 9
10 103003148 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 332.1 TR-T Sách tham khảo Việt 10