DDC 338.926
Tác giả CN Phan Xuân Dũng
Nhan đề Công nghệ và chuyển giao công nghệ / Phan Xuân Dũng (Ch.b), Trần Văn Tùng, Phạm Hữu Duệ
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2017
Mô tả vật lý 403tr. ; 24cm.
Tóm tắt Tổng hợp đầy đủ các chính sách, môi trường pháp lý, môi trường xã hội cho chuyển giao công nghệ
Từ khóa tự do Chuyển giao công nghệ
Từ khóa tự do Công nghệ
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tùng
Tác giả(bs) CN Phạm Hữu Duệ
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 Mượn: VM2044 (15 cuốn): 103003124-38
Địa chỉ Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 Đọc: VĐ3937 (05 cuốn): 303006188-92
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122081
00211
00489F3E44D-45AD-4EE2-9AA5-F6D043343B68
005201808220849
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c192000
039|a20180822084826|bdomuong|y20180822084648|zdomuong
082 |a338.926|bPH-D
100 |aPhan Xuân Dũng
245 |aCông nghệ và chuyển giao công nghệ / |cPhan Xuân Dũng (Ch.b), Trần Văn Tùng, Phạm Hữu Duệ
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2017
300 |a403tr. ; |c24cm.
520 |aTổng hợp đầy đủ các chính sách, môi trường pháp lý, môi trường xã hội cho chuyển giao công nghệ
653 |aChuyển giao công nghệ
653 |aCông nghệ
690 |aNgành Khác
700 |aTrần Văn Tùng
700 |aPhạm Hữu Duệ
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 1|j Mượn: VM2044 (15 cuốn): 103003124-38
852|bKho STK Tiếng Việt Tầng 3|j Đọc: VĐ3937 (05 cuốn): 303006188-92
890|a20|b1
900 |aMua
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 103003124 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.926 PH-D Sách tham khảo Việt 1
2 103003138 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.926 PH-D Sách tham khảo Việt 15
3 103003132 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.926 PH-D Sách tham khảo Việt 9
4 103003135 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.926 PH-D Sách tham khảo Việt 12
5 303006190 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 338.926 PH-D Sách tham khảo Việt 18
6 103003130 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.926 PH-D Sách tham khảo Việt 7
7 103003136 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.926 PH-D Sách tham khảo Việt 13
8 103003127 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.926 PH-D Sách tham khảo Việt 4
9 303006188 Kho STK Tiếng Việt Tầng 3 338.926 PH-D Sách tham khảo Việt 16
10 103003133 Kho STK Tiếng Việt Tầng 1 338.926 PH-D Sách tham khảo Việt 10